Distribucija

Internacionalizacija in poprodajne storitve za dolgoročni uspeh

Za pridobitev novih strank in vezavo obstoječih strank na dolgi rok, morajo družbe oz. podjetja raznolike distribucijske kanale optimalno med seboj povezati in garantirati visok nivo storitev. Za mala in srednje velika podjetja je pri tem zelo pomemben prodor na tuje trge oz. internacionalizacija.

V časih znižanih prihodkov iz poslov z novimi produkti predstavlja odličen After Sales Service pomemben dejavnik. Podjejte, ki z inteligentnimi in novimi rešitvami vzdrževanja stranke lahko dolgoročno veže nase, poveča promet in dobiček.

HTML Management Consultants pomaga strankam raznolike izzive na področju internacionalizacije in področju poprodajnih storitev (After Sales Service) obvladovati in dosegati optimalne rezultate v okviru celotne verige vrednosti.

Distribucija

Načrtuje danes za jutrišnji uspeh

V okviru distribucije obsega naš portfolio storitev predvsem svetovanje pri internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij.

Pri vprašanjih pri katerih vas spremljamo kot svetovalci smo sami nabirali izkušnje v praksi na vodilnih mestih. Iz lastnega doživetja vam bomo zato lahko v pomoč pri odgovorih na odločilna vprašanja, kot so:

Katere ciljne skupine lahko pridobimo?

  • Kako se bodo naše stalne stranke v naslednjih 2-3 letih spremenile?
  • Na katerih trgih želim biti prisoten?
  • Kako se bodo izdelki spremenili in kako bo portfolio izdelkov v prihodnosti izgledal?
  • Katere resurse potrebujem za nadaljnji razvoj donosnih delov podjetja?
  • Kako se spreminjajo distribucijski kanali?

After sales service

Izgradnja servisne organizacije

Za številna podjetja predstavlja servis gonilo rasti. Medtem, ko se novi produkti in storitve prodajajo z nizkimi maržami ali prodaja celo pokriva samo stroške, nudi pripadajoči servis možnost prigospodariti atraktivne profite. Kljub temu številna podjetja tukaj svoj potencial ne izrabijo v celoti.

HTML Management Consultants vas podpira pri izgradnji servisne organizacije, ki vključuje stroškovno optimalno logistiko rezervnih delov.