Finance

Optimalno financiranje in spremljanje

Vedno več odgovornih za finančno področje vidijo, da naraščajoče zahteve trga in vodstva z obstoječo organizacijo, z obstoječimi metodami in procesi, sistemi nadzora ne morejo več izpolniti.

V velikem številu družb oz. podjetij je treba izvesti daljnosežne spremembe v finančnih sistemih. Pri tem vodje naletijo na naslednja vprašanja:

  • Kako etabliram integriran krmilni sistem od strateškega načrtovanja preko budgetiranja in poročanja
  • Kako zagotavljam transparentnost v vrednostnih tokovih, tako da bodo relevantne informacije za krmiljenje podjetja na razpolago
  • Kako optimiram procese in navdušim sodelavce za spremembe

Pomagamo vam povečati učinkovitost in uspešnost v finančnih področjih. Na podlagi dolgoletnih izkušenj razvijemo izvedljive koncepte in dajemo na razpolago rešitve dobrih praks.

Lean Finance

Finančni uspeh skozi Lean Finance

Vloga glavne finančnice oz. glavnega finančnika v družbi je postala v zadnjih letih vedno bolj pomembna. Pri njej oz. njemu se zbirajo vse bistvene informacije za poslovanje. Zagotavlja profitabilnost in nadzira upoštevanj zgornje mejo glede stroškov. Krepitev in boljša zmogljivost finančnega področja naj bi bila vključena v strategije družb usmerjenih v prihodnost in uspeh.

V okviru naših svetovalnih storitev smo razvili agendo, ki vam pomaga osredotočiti za na dodano vrednosti in v kratkem času dosegati nivo odličnost.

Pri svojem delu z vami smo osredotočeni na naslednje vsebine:

  • Izdelava jasnega storitvenega modela z definiranimi pristojnostmi in jasne določitvijo poslovnih področij
  • Lean Financial Management – stalna izboljšava in standardizacija procesov in nalog s ciljem doseganja maksimalne kakovosti in učinkovitosti
  • Vpeljava solidnega vodenja in nadziranja za vse procese in podatke
  • Pridobitev in priprava informacij s ciljem povezovanja KIU (ključnih indikatorjev uspešnosti) s strategijo družbe in zagotovitvijo izvedbe aktivnosti

KPI & Management Reporting

Odlično poročanje vodstvu

Odlično poročanje vodstvu oz. Management Reporting predstavlja elementarno konkurenčno prednost.

Za aktivno in na prihodnost usmerjeno krmiljene družbe potrebuje vodstvo specifične in bistvene informacije za krmiljenje v obliki poročil in sicer ob pravem času, na pravem mestu in pripravljeno oz. vizualizirano na način, da se izjave intuitivno razumejo. Priprava takšnih poročil ni enostavna. Izzivi so večplastni:

  • Odgovorni nosilci delnih procesov oz. organizacijskih enot uporabljajo različne zasnove krmiljenja. Posledica je nekonsistenca pri poročanju.
  • Za odločanje potrebne informacije niso na razpolago in jih je potrebno ročno pripraviti z veliko truda ob veliki porabi resursov.

Razpoložljivi volumen podatkov raste vsak dan. Pravilne informacije odbrati in pravilna ocena teh je vedno težje.

Dva ključna dejavnika optimiranja poročanja

Optimiranje in dvig učinkovitosti poročanja stoji zato visoko na agendi izvršilnega vodstva.
Upoštevati je treba dva ključna dejavnika:

Relevantnost povečati
Osredotočenje na relevantna poročila in kazalniki usmerjeni na potrebe prejemnika, ki so naravnani na poslovni model in krmilno logiko podjetja.

Porabo resursov skrčiti
Učinkovito in standardizirano oblikovanje procesov za pridobivanje informacij, zagotavljanje in prenos s integriranimi rešitvami.

Vzporedno doseganje obeh ciljev predstavlja jedro zasnove sistema poročanja vodstvu HTML Management Consultants. Rezultat predstavlja zmožnost hitreje sprejemati boljše odločitve.

Naše postopanje

Pri optimiranju vašega poročanja vodstvu vas spremljamo od prve ideje do učinkovite spremembe.

Podpiramo vas pri oceni obstoječega poročanja, strukturiramo vaše zahteve, skupaj z vami izdelamo koncepcijo in vas spremljamo do izdelave in predaje novih poročil.