Strategija in rast

Prava strategija in vrednostno usmerjene inovacije za dolgoročni uspeh

Poleg stalnih izboljšav sta diferenciacija in inovacije nujno potrebne za dolgoročni uspeh podjetja.

Nov tip procesov in poslovnih modelov, inteligentni proizvodi in inovativne storitve, individualne strategije – podjetja stojijo pred zahtevnimi izzivi, če želijo svojo konkurenčno prednost ohraniti.

»Lean Thinking« opisuje fokusiranje na pravo ustvarjanje vrednosti in preprečevanje izgub kot najvišje načelo. Razumevanje za generiranje vrednosti iz vidika odjemalcev je za management inovacij podjetij posebno pomembno, vendar danes še vedno zelo redko uveljavljeno.

Razvili smo model uveljavljenih principov, ki kot celota omogočajo višjo vrednostno orientacijo pri inovacijskem managementu.

Strateška svetovanja od podjetnikov za podjetnike

Brez modrih strategij ni možno doseči zahtevne cilje. Slednje velja za oddelke, enote družbe in celotno organizacijo v isti meri. HTML Management Consultants vas podpira pri formulaciji in nadaljnjem razvoju vaše strategije na vsak ravni in v vseh področjih.

Strategije se vedno opirajo na analize stanja, zato je že izbira poizvedovalnih metod kritična glede uspeha. Prav tako pomembno je na podlagi pridobljenih podatkov povleči prave zaključke.

Skupaj z vami bomo našli odgovore na vprašanja, kot na primer:

  • Katera je moja edinstvena, trajnostno obranljiva strateška edinstvena prodajno vrednost (USP)
  • USP - Unique Selling Point – (gre za poudarjanje funkcionalnih prednosti)?
  • Kako razvijem in obranim svojo edinstveno prodajno vrednost?
  • Kako se razvijajo moji trgi?
  • Kateri ukrepi so potrebni, da mi moje podjetje ostalo v koraku z razvojem?
  • Ali imamo pravilna znanja, portfolio izdelkov in model za nastop na trgu?

Naše storitve obsegajo predvsem:

  • Pregled strategije
  • Ponovna konfiguracija poslovnega modela
  • Načrtovanje strategije

Inovacije

Lean Innovation: Dvig razvojne produktivnosti

Uspešne inovacije tvorijo v vedno večji meri temelj za mednarodno konkurenčno sposobnost podjetij.

Tisti, ki bo svojim odjemalcem ponudil edinstvene rešitve s trajno koristijo, bo dolgoročno uspešno obstal na trgu in se diferenciral od svojih tekmecev.
Management R&R stoji danes pred izzivom fokusirati inovacijsko moč na način, da se doseže po možnosti velik inovacijski učinek (efektivnost) in razvojna hitrost, s ciljem maksimiranja koristi za odjemalca.
Na drugi strani je treba dvigniti učinkovitost R&R, da bi se uporabilo pri procesu čim manj resursov oz. preprečilo zapravljanje le-teh.
Pogoste je treba zagotoviti integrirano optimiranje aktivnosti in učinkovitost R&R.

Rešitve na podlagi principov Lean Management-a izdelamo participativno z eksperti in odločevalci naših strank. Obsežne projektne izkušnje in stalen razvoj jamčijo individualne in trajnostne rešitve.