Socialna odgovornost

Danes za jutri

Socialne in ekološke vrednote živeti in spodbujati za nas samoumevno predstavlja sestavni del našega delovanja. Trajnostno razmišljanje in ukrepanje je trdno zasidrano v kulturi podjetja. Iz prepričanja sodelujemo pri rešitvah za reševanje izzivov današnjega časa. Zato se angažiramo pri družbenih in ekoloških projektih.