Odprti seminarji

Management na idealni liniji: pot do vrhunskih dosežkov

Ciljna skupina:

Trening je namenjen odločevalcem v družbah in tistim, ki družbe krmilijo in konstantno strmijo k vrhunskim dosežkom. Kdor želi to konkurenčno prednost koristiti, mora družbo dosledno voditi na pot do operativne odličnosti.

Cilj:

Konkurenčen trg zahteva, da se nikoli ne sprijaznimo s doseženim, ampak strmimo k temu, da bi bil še malo boljši. Cilje je vsako naročilo stranke izpolniti točno, v želeni kakovosti in po možnosti stroškovno ugodno, težave rešiti na mestu nastanka in preprečiti vsakršno vrsto izgube.
Kako je možno nastavke iz avtomobilske industrije prenesti na ostale panoge? Kako vpnem sodelavce na poti k operativni odličnosti? In kako dosežem perfektne procese, katerih učinek je trajnosten?
Odgovor bodo vodilni prejeli na tem seminarju. Ne samo teorija. Tudi v praksi. Na primerih uspešnih podjetij boste prepoznali zmožnost na dolgi rok dosegati vrhunske dosežke. V simulaciji boste sami oblikovali odlične procese.
V roke boste prijeli primerna orodja, s katerimi boste minimirali izgube in vaše podjetje lahko pripeljali na idealno linijo.

Vsebine:

Trening vam bo pokazal pot k realizaciji k operativni odličnosti. Spoznali boste v praksi preizkušene metode in učinkovita orodja za izvedbo v vaši družbi oz. podjetju.

Trenirali boste, kako

 • Preprečiti izgube
 • Optimirati procese v podjetju
 • Zahteve odjemalce zadovoljiti
 • Izgraditi sistem za dnevne izboljšave v majhnih korakih
 • Spremljati vaše sodelavce in jih navdušiti na poti k operativni odličnosti

Trener:

Vaši referenti so izkušeni eksperti s praktičnem znanjem iz naslova svetovanja podjetjem.
V poteku treninga obstaja možnost ciljnega pogovora o vaši problematiki. Gradiva za trening in oskrba je vključena v pristojbini za sodelovanje.

Metodologija:

Strokovni prispevki, primeri iz prakse, konkretne naloge za optimalni učinek

Dodatne informacije:

Pristojbina za sodelovanje (kotizacija):
Cena za enodnevni seminar znaša 350,00 EUR.
Vse cene so neto, 22% DDV ni vključen. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo. Prvi dan seminarja vas HTML Managagement Consultants povabi na večerjo.

Število udeležencev:

Seminar je omejen na 18 udeležencev. Minimalno število udeležencev je 5 oseb. V kolikor je manj prijav presodi HTML Management Consultants ali se seminar izvede. Že plačane pristojbine za sodelovanje se povrnejo, če se seminar ne izvede.

Pogoji sodelovanja:

V primeru odpovedi do tri tedne pred terminom izvedbe nastanejo administrativni stroški v višini 60,00 EUR+DDV. Pri kasnejši odpovedi ali nesodelovanju pristojbine za sodelovanje ni možno povrniti, vendar lahko sodeluje nadomestni udeleženec.

Čas seminarja:

(če ni drugače navedeno)
1. dan 09.30 - 18.00 h

Ključni dejavniki uspeha za uspešni management procesov

Podjetja se danes soočajo z vse večjo dinamiko tehnologije, trgov in zahtev odjemalcev. Za trajno uspešnost v spremenljivem okolju je treba interne procese kontinuirano na novo modelirati, vpeljati in stalno izboljševati. Za sprejemanje uspešnik in učinkovitih odločitev v tej fazi je velike pomena, da se procesi v podjetju obravnavajo celovito. Samo pri obravnavanju vseh vidikov procesa je možno načrtovati in izvesti optimizacijo, ki bo trajnostna in skladna s strategijo. Zato je za podjetja vedno bolj pomembno, da ima jasno definirane procese, ki jih podoživljajo vsi zaposleni v podjetju.

Vsebine:

 • Management procesov – top management iniciativa
  • Strateška usmeritev managementa procesov
  • Management procesov kot naloga sprememb
 • Izgradnja procesne kulture in upravljanje sprememb
  • Management procesov v vašem družbi/podjetju (je/naj bi)
  • Izgradnja procesne arhitekture
 • Ciljne pobude za optimiranje procesov
  • Procesno usmerjeni indikatorji
  • zgradnja procesnega cockpit-a
 • Modeliranje in oblikovanje procesov
  • Izgradnja procesnih modelov
  • End-to-End modeli procesov
 • Vpeljava procesne organizacije- in odgovornosti
  • Izdelava scenarijev procesno usmerjenih organizacijskih oblik
  • Poenotenje procesov
  • Zagotoviti odgovornost in standarde
 • Vpeljava procesne organizacije- in odgovornosti
  • Izdelava scenarijev procesno usmerjenih organizacijskih oblik
  • Poenotenje procesov
  • Zagotoviti odgovornost in standarde
 • Procesno usmerjeno krmiljenje izvesti v praksi
  • Izpeljava ciljev/razvoj KPI
  • Merjenje procesnih veličin
  • Vizualizacija n
 • Institucionalizacija dnevnega
  • Nadaljnji razvoj vodij in sodelavcev
  • Postopna izgradnja baza znanja
 • Kultura stalnih izboljšav
  • Izgradnja kulture stalnih izboljšav
  • Uporaba nastavkov Change Managementa pri spremembi procesov
  • Komunikacija na podlagi map sprememb
  • Prezentacije dobrih praks

Lean Six Sigma simulacijska igra
S simulacijskimi igrami se kompleksne teme enostavno posredujejo in spodbujajo samostojno in podjetniško razmišljanje in ukrepanje sodelujočih.

Cilj:

Naučili se boste znotraj svojega podjetja oblikovati proces usmerjene odjemalcev, ki bodo hkrati učinkoviti. Razumeli boste, kako se procesi v storitveni dejavnosti in v proizvodnih podjetjih celovito in v skladu s strategijo s pomočjo nastavkov operativne odličnosti optimirati.

Ciljna skupina:

K ciljni skupini spadate, če želite kot vodstveni kadar ali sodelavec s procesnimi nastavki izboljšati rezultate v podjetju.

Trener:

Vaši referenti so izkušeni eksperti s praktičnimi znanjni iz naslova svetovanja podjetjem.
V poteku treninga obstaja možnost ciljnega pogovora o vaši problematiki. Gradiva za trening in oskrba je vključena v pristojbini za sodelovanje.

Metodologija:

Strokovni prispevki, primeri iz prakse, konkretne naloge za optimalni učinek

Dodatne informacije:

Pristojbina za sodelovanje (kotizacija):
Cena za dvodnevni seminar znaša 820,00 EUR.
Vse cene so neto, na katere se obračuna zakonski DDV. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo so vključeni v ceni. Prvi dan seminarja vas HTML Managagement Consultants povabi na večerjo.

Število udeležencev:

Seminar je omejen na 18 udeležencev. Minimalno število udeležencev je 5 oseb. V kolikor je manj prijav presodi HTML Management Consultants ali se seminar izvede. Že plačane pristojbine za sodelovanje se povrnejo, če se seminar ne izvede.

Pogoji sodelovanja:

Vse cene so neto, 22% DDV ni vključen. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo. Prvi dan seminarja vas HTML Managagement Consultants povabi na večerjo.

Čas seminarja:

(če ni drugače navedeno)
1. dan 09.30 - 18.00 h
2. dan 09.00 - 18.00 h

Vitka (Lean) administracija

Vsebine:

 • Temeljno vprašanje: kaj je naš fokus?
 • Stroške zmanjšati ali pretok povečati?
 • Model za povečanje organizacijske učinkovitosti
 • Prva stopnja: Lastna organizacija skozi 5S
 • Druga stopnja: Optimizacija sodelovanja v oddelkih
 • Tretja stopnja: Optimiranje procesov skozi Makigami
 • Četrta stopnja: Sistematični nadaljnji razvoj kulture stalnih izboljšav
 • Pomen vodenja v procesu sprememb

Učni cilji:

Raziskave kažejo, da se v administraciji modernih družb skoraj 30% delovnega časa zapravi. S pomočjo v tem seminarju posredovanega modela boste ta potencial lahko sistematično dvignili in tako produktivnost kot tudi pretočni čas ter kakovost v vaših administrativnih področjih občutno izboljšali.

Prikazali vam bomo, kako od delovnih mest preko delovnih skupin do celotnega poslovnega procesa doseči sistematično izboljšave. Pri tem boste kompaktno v dveh dneh spoznali učinkovit koncept za sistematično analizo in optimizacijo vaše organizacije.

Poleg tega boste izvedeli, kako vse sodelujoče navdušiti za proces sprememb, vključiti v proces iskanja rešitev in jih pripraviti k trajnostnem spremenjenem načinu razmišljanja, da ne bi ostalo pri kratkoročnem uspehu na podlagi posamičnih akcij.

Vaše koristi:

 • Pridobili boste naslednje kompetence
 • Izgube in zapravljanje takoj prepoznati
 • Priučitev sistematičnega in učinkovitega postopanja
 • Metode v pisarni doživeti in neposredno uporabiti
 • Sodelavce trajnostno mobilizirati za proces sprememb
 • Prepreke pri izvedbi preprečiti
 • Prepoznati in izgube v pisarniškem področju prepoznati

Ciljna skupina:

Kompaktni tečaj je namenjen vsem, ki želijo proces stalnih izboljšav v administrativnih področjih zagnati, spremljati kot vodja ali reaktivirati: Poslovodje, upravni odbor,

Koristi za vaše delo:

Naučili se boste sistematično obstoječi proces oz. področje (distribucija/marketing, razvoj/konstrukcija, nabava/materialno poslovanje, itd.) inteligentno analizirati in dosledno razviti.

Korak za korakom boste razvili management izboljšav od analize do trajnostne izvedbe in pri tem spoznali najpomembnejše metode in orodja.

Prejeli boste neposredno izvedljive sugestije za prakso za ugotavljanje potencialov na delovnem mestu, procesu, funkcijski ravni. Spoznali boste nova orodja, kako jih uporabiti in oceniti njihovo učinkovitost.

Trener:

Vaši referenti so izkušeni eksperti s praktičnem znanjem iz naslova svetovanja podjetjem.
V poteku treninga obstaja možnost ciljnega pogovora o vaši problematiki. Gradiva za trening in oskrba je vključena v pristojbini za sodelovanje.

Metodologija:

Strokovni prispevki, primeri iz prakse, konkretne naloge za optimalni učinek

Dodatne informacije:

Pristojbina za sodelovanje (kotizacija):
Cena za dvodnevni seminar znaša 720,00 EUR.
Vse cene so neto, 22% DDV ni vključen. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo. Prvi dan seminarja vas HTML Managagement Consultants povabi na večerjo.

Število udeležencev:

Seminar je omejen na 18 udeležencev. Minimalno število udeležencev je 5 oseb. V kolikor je manj prijav presodi HTML Management Consultants ali se seminar izvede. Že plačane pristojbine za sodelovanje se povrnejo, če se seminar ne izvede.

Pogoji sodelovanja:

V primeru odpovedi do tri tedne pred terminom izvedbe nastanejo administrativni stroški v višini 50,00 EUR. Pri kasnejši odpovedi ali nesodelovanju pristojbine za sodelovanje ni možno povrniti, vendar lahko sodeluje nadomestni udeleženec.

Čas seminarja:

(če ni drugače navedeno)
1. dan 09.30 - 18.00 h
2. dan 09.00 - 18.00 h

Lean Basics: Prvi koraki v smeri Lean Managementa

Zakaj ta trening:

Gotovo ste že slišali o Lean Managementu, zlasti v kombinaciji z uspešnimi rezultati in izvedbo v avtomobilski industriji? Vprašate se pa, če se Lean lahko uporablja izključno v tem industrijskem področju; ali pa če se Lean „prime“ v sektorjih kot so strojegradnja, elektronika, procesna industrija ali celo na storitvenem področju? Naš odgovor je: seveda! Pustite se prepričati in najdite odgovore na vprašanja: „Kaj je Lean? “, „Od kje izvira?“, „Kako Lean ustvarja trajnostno ustvarjanje vrednosti in konkurenčno prednost? “ Eksperti vam bodo prikazali, kateri koncept stoji izza Lean Managementa in katere principe, orodja in lean metode je možno uspešno vpeljati. Izhajajoč iz simulacijske igre, obsežnega posredovanja teorije in vse do praktičnih primerov projektov iz različnih panog, boste pridobili znanja in spoznali koncepte vezano na temo Lean.

Učni cilji:

Pravilna uporaba Lean Managementa pripelje do enormnega dviga produktivnosti, signifikantnih časovnih- in stroškovnih prihrankov ter stalno izboljševanje kakovosti.

V enem dnevu vam bodo naši Lean eksperti posredovali pomembnejše metode in orodja. Poleg Lean orodij je resnična skrivnost uspeha Best-Class-podjetij po meri krojena in na podjetje prirejena filozofija in njena individualna izvedba.

Izvedeli boste, kako vaše sodelavce v procesu Lean sprememb trajnostno motivirati, tako da bodo stalne izboljšave stalnica v vašem podjetju.

V seminarju se obravnavajo med drugim naslednje teme:

 • Osnove in principi – Stalne izboljšave; Lean; Kaizen
 • 7 vrst izgub v proizvodnji in v administrativnem področju
 • Optimiranje procesov s pomočjo vrednostne analize
 • Metode in orodja, kot na primer 5S, …
 • Strukturna analiza
 • Vključitev sodelavcev s pomočjo Lean table
 • Vizualni management
 • Trajnostna implementacija Lean

Koristi – seminar vam bo pomagal:

 • Lean filozofijo razumeti in koristiti sinergije
 • Pridobiti pregled in spoznati možnosti uporabe Lean orodij
 • Spoznati različne metode za optimizacijo procesov
 • Spoznati Best Practice primere različnih industrij
 • Izbrati pravilne indikatorje za ocenjevanje poslovnih procesov
 • Uporabiti uspešne modele vodenja v učni transformaciji

Trener:

Vaši referenti so izkušeni eksperti s praktičnem znanjem iz naslova svetovanja podjetjem.
V poteku treninga obstaja možnost ciljnega pogovora o vaši problematiki. Gradiva za trening in oskrba je vključena v pristojbini za sodelovanje.

Metodologija:

Strokovni prispevki, primeri iz prakse, konkretne naloge za optimalni učinek.

Dodatne informacije:

Pristojbina za sodelovanje (kotizacija):
Cena za enodnevni seminar znaša 350,00 EUR.

Vse cene so neto, 22% DDV ni vključen. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo.

Število udeležencev:

Seminar je omejen na 18 udeležencev. Minimalno število udeležencev je 5 oseb. V kolikor je manj prijav presodi HTML Management Consultants ali se seminar izvede. Že plačane pristojbine za sodelovanje se povrnejo, če se seminar ne izvede.

Pogoji sodelovanja:

V primeru odpovedi do tri tedne pred terminom izvedbe nastanejo administrativni stroški v višini 60,00 EUR+DDV. Pri kasnejši odpovedi ali nesodelovanju pristojbine za sodelovanje ni možno povrniti, vendar lahko sodeluje nadomestni udeleženec.

Čas seminarja:

(če ni drugače navedeno)
1. dan 09.30 - 18.00 h

SMED - zmanjšanje časov menjav orodij

Vsebina seminarja:

 • Menjava orodij kot vrsta izgub v podjetju
 • Prednosti kratkih časov menjav orodij
 • Strukturirano postopanje za zmanjšanje časov menjav orodja
 • Dejavniki uspeha in pravila za hitro menjavo orodij
 • Priprava projekta SMED v vašem podjetju (razpoložljivost meril, pripomočkov, priprav, orodij itd.)
 • Praktična uporaba priučene metode skozi timsko delo
 • Od teorije k praksi
 • Možne težave pri izvedbi
 • Dosledna izvedba ukrepov

Učni cilji:

Udeleženci se bodo seznanili z metodo, ki omogoča bistveno skrajšanje časov menjav. Spoznali bodo enostaven in sistematičen pristop, ki zagotavlja gospodarno proizvodnjo tudi manjših serij. V delavnici bomo udeležence na praktičnem primeru iz njihove proizvodnje usposobili za učinkovito uporabo metode hitre menjave.

Optimirani časi menjav orodij predstavljajo ključ za hitre pretočne čase, nizke zaloge in s tem večjo fleksibilnost v izdelavnem procesu. Naši eksperti vam bodo posredovali z metodo SMED (Single Minute Exchange of Die) učinkovito in pogosto preizkušeno metodo za zajem in zmanjšanje časov menjav orodij.

Naučili se boste pri postopku menjave orodij prepoznati izgube in boste znali le-te vizualizirati. Na podlagi številnih praktičnih primerih pridobljeno znanje pod realnimi pogoji v gostujočem podjetju. Imeli boste tako priložnost v živo v proizvodnji analizirati menjave in le te optimirati.

Vaše koristi

Pridobili boste naslednje kompetence

 • Prepoznavanje izgub pri menjavi orodja
 • Analiziranje in optimiranje postopka menjave orodja
 • Sistematična izvedba lastnih delavnic/projektov
 • Preprečevanje ovir pri izvedbi

Ciljna skupina:

Operaterji na strojih, preddelavci, vodstveni in strokovni delavci v proizvodnji in strokovnih službah, Lean-, Kaizen in TPM-nosilci.

Trener:

Vaši referenti so izkušeni eksperti s praktičnem znanjem iz naslova svetovanja podjetjem.
V poteku treninga obstaja možnost ciljnega pogovora o vaši problematiki. Gradiva za trening in oskrba je vključena v pristojbini za sodelovanje.

Metodologija:

Strokovni prispevki, primeri iz prakse, konkretne naloge za optimalni učinek.

Dodatne informacije:

Pristojbina za sodelovanje (kotizacija):
Cena za enodnevni seminar znaša 350,00 EUR.

Vse cene so neto, 22% DDV ni vključen. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo.

Število udeležencev:

Seminar je omejen na 18 udeležencev. Minimalno število udeležencev je 5 oseb. V kolikor je manj prijav presodi HTML Management Consultants ali se seminar izvede. Že plačane pristojbine za sodelovanje se povrnejo, če se seminar ne izvede.

Pogoji sodelovanja:

V primeru odpovedi do tri tedne pred terminom izvedbe nastanejo administrativni stroški v višini 60,00 EUR+DDV. Pri kasnejši odpovedi ali nesodelovanju pristojbine za sodelovanje ni možno povrniti, vendar lahko sodeluje nadomestni udeleženec.

Čas seminarja:

(če ni drugače navedeno)
1. dan 09.30 - 18.00 h

5S in vizualizacija

Zakaj ta trening?

Red in čistoča nista pomembni samo zaradi zunanjega videza, temveč sta pogoj za visoko produktivnost in učinkovitost podjetja. Urejeno, dobro organizirano in čisto delovno okolje ter delovno mesto nam že na prvi pogled pokaže na kulturo podjetja. Kako vzpostaviti kulturo in okolje, ki dokazano zelo pozitivno vpliva na kakovost dela sodelavcev in samih izdelkov? 5S metoda je zagotovo ena izmed najbolj učinkovitih in enostavnih metod oz. pristopov, ki lahko v izjemno kratkem času, brez velikih denarnih vložkov vodi do izboljšanja produktivnosti, kakovosti in varnosti pri delu.

Cilji seminarja:

Udeleženci bodo spoznali ozadja uvajanja metode, prepletenost z drugimi tehnikami izboljševanja procesov, predstavljeni bodo pogoji, ki so potrebni za učinkovito uvedbo te metode. Seznanili se bodo s pomagali in orodji, ki jih uporabljamo pri 5S (npr. za ocenjevanje kaj pri delu potrebujemo in kaj je postala nepotrebna navlaka).

Cilj seminarja je prikazati način, kako povečati dinamičnost in energijo delovnega mesta, da le to postane urejeno, prijetno in funkcionalno.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen direktorjem in vodilnim delavcem, tehničnim direktorjem, tehnologom, vodjem proizvodnje, strokovnim sodelavcem, ki se ukvarjajo s področjem izboljševanja.

Vsebina:

 • Filozofija metode 5S oz. 6S
 • Osnove vitkosti v podjetjih, pogoji za njeno uresničevanje
 • Predstavitev pogojev/pristopov za uvajanje te metode
 • Pregled pristopov, pripomočkov za učinkovito uvedbo
 • Ovire s katerimi se srečamo pri uvajanju metode 5S
 • Podroben opis korakov uvajanja te metode
 • Simulacija
 • Obrazci za ocenjevanje
 • Vizualni management
 • Nazorni primeri iz naše prakse uvajanja v mednarodnih družbah.

Trener:

Vaši referenti so izkušeni eksperti s praktičnem znanjem iz naslova svetovanja podjetjem.
V poteku treninga obstaja možnost ciljnega pogovora o vaši problematiki. Gradiva za trening in oskrba je vključena v pristojbini za sodelovanje.

Metodologija:

Strokovni prispevki, primeri iz prakse, konkretne naloge za optimalni učinek.

Dodatne informacije:

Pristojbina za sodelovanje (kotizacija):
Cena za enodnevni seminar znaša 350,00 EUR.

Vse cene so neto, 22% DDV ni vključen. V prispevku za sodelovanje so vključene obširne seminarska gradiva, osvežilne pijače in pijača ob pavzi, kot tudi kosilo.

Število udeležencev:

Seminar je omejen na 18 udeležencev. Minimalno število udeležencev je 5 oseb. V kolikor je manj prijav presodi HTML Management Consultants ali se seminar izvede. Že plačane pristojbine za sodelovanje se povrnejo, če se seminar ne izvede.

Pogoji sodelovanja:

V primeru odpovedi do tri tedne pred terminom izvedbe nastanejo administrativni stroški v višini 60,00 EUR+DDV. Pri kasnejši odpovedi ali nesodelovanju pristojbine za sodelovanje ni možno povrniti, vendar lahko sodeluje nadomestni udeleženec.

Čas seminarja:

(če ni drugače navedeno)
1. dan 09.30 - 18.00 h