Svetovanje & Coaching

Svetovanje

V večini projektov podpiramo naše stranke v klasični vlogi svetovalcev za določeno časovno obdobje. Oblika svetovanja se uporablja pri skoraj vseh kompetenčnih področjih HTML Management Consultants. V odvisnosti od posamične problematike sodeluje eden svetovalec (ali več svetovalcev) in v tesnem sodelovanju s stranko/sodelavci izdela učinkovite rešitve.

Coaching

Vlogo Coach-a lahko prevzamemo pri projektnih delih, ki ne zahteva permanentno prisotnost svetovalca oz. svetovalcev pri stranki oz. projektih, ki niso časovno kritični. V tem primeru sledi vključitev na dnevni osnovi. Tipični projektne aktivnosti so hitra analiza stanja ali nova strateška usmeritev podjetji. V tej obliki vas lahko spremljamo tudi po končanju projekta.

Svetovanje & Coaching

Svetovanje

V večini projektov podpiramo naše stranke v klasični vlogi svetovalcev za določeno časovno obdobje. Oblika svetovanja se uporablja pri skoraj vseh kompetenčnih področjih HTML Management Consultants. V odvisnosti od posamične problematike sodeluje eden svetovalec (ali več svetovalcev) in v tesnem sodelovanju s stranko/sodelavci izdela učinkovite rešitve.

Coaching

Vlogo Coach-a lahko prevzamemo pri projektnih delih, ki ne zahteva permanentno prisotnost svetovalca oz. svetovalcev pri stranki oz. projektih, ki niso časovno kritični. V tem primeru sledi vključitev na dnevni osnovi. Tipični projektne aktivnosti so hitra analiza stanja ali nova strateška usmeritev podjetji. V tej obliki vas lahko spremljamo tudi po končanju projekta.

Individualni projekti

Svetovanje pri posamičnem projektu

Skorajda vsako podjetje izvaja danes projektno vodenje. Izziv predstavlja predvsem nadaljnji razvoj struktur in projektno usmerjena kultura.

Uspešno projektno vodenje mora biti kulturno zasidrano v podjetju.

Tipične naloge, ki jih izvajamo so naslednje:

 • Pregled kakovosti projektnega vodenja
 • Nadaljnji razvoj in izboljšava procesov projektnega vodenja
 • Razvoj ustrezne projektne kulture

Projektna pisarna

Ne izgubite pregled nad vašimi projekti …

S profesionalno projektno pisarno boste zasidrali zasnove dobre prakse dolgoročno v vašem podjetju. Organizacijska vpetost v linijsko organizacijo in potrebni procesi predstavljajo strateški izzive. Pri tem vam optimalno svetujemo.

Vaša projektna pisarna naj ne bi imela le podporne funkcije, ampak naj bi prevzela tudi odgovornost za posel. V tem smislu je naš cilj, skupaj z vami izgraditi strukture, ki povečajo učinkovitost in uspešnost vašega podjetja.

Razvoj projektnih timov

Razvoj visoko zmogljivostnega tima se ne zgodi sam od sebe. Opažamo, da so v številnih projektih timih člani tima še vedno ujeti v svoje linijske vloge in niso vpeti v projekt. Projektni timi imajo posebno kulturo in zastopajo dosledno cilje projekta.

Nikoli ne podcenite socialno kompetence vašega projektnega tima!

Spremljamo vas pri celotnem procesu razvoja tima od začetka projekta do kriznih situacij. Z našimi Start-up delavnicami krepimo timsko videnje projekta in pomagamo timu pridobiti lastno projektno identiteto.

Predhodno z vami skupaj generiramo proces razvoja tima in z vami načrtujemo potrebne korake. Naše izkušnje iz tega področja vključimo pri vaši specifični situaciji.

Svetovanje pri razpisih in EU projektih

Cilj svetovanja pri razpisih in EU projektu je na eni strani posamično svetovanje upravljanja projekta in na drugi strani operativna izvedba finančne administracije projekta.

Managmenent svetovanje obsega lahko oblikovanje procesa upravljanja projektnega vodenja, uporabo ustreznih orodij, oblikovanje projektne organizacije, itd. V okviru finančne administracije se lahko obravnavajo projektni stroški, denarni tokovi in projektna poročila.

Vaše koristi:

Za projekt:

 • Prispevek k zagotavljanju visoke kakovosti upravljanja projekta
 • Prispevek za zagotavljanje realizacije projektnih ciljev

Za projektno vodjo:

 • Podpora pri operativnih in administrativnih nalogah

Za finančno administracijo

 • Podpora pri pripravi projektnih poročil

Za projektne člane:

 • Transparentnost glede strukture projekta (projektni cilji, delovni paketi, mejniki, termini, vloge, …)

Za podjetje:

 • Izgradnja kompetenc za projektno vodenje tovrstnih projektov v prihodnje

Za dobavitelje, kooperante:

 • Temelj za profesionalno kooperacijo v projektu

Svetovanje pri upravljanju projekta obsega med drugim naslednje storitve:

 • Projektna oz. programska analiza skozi analizo dokumentov, intervjujev, itd.
 • Svetovanje pri začetku projekta, procesu koordinacije in kontrolingu
 • Svetovanje pri zaključku projekta

Finančno svetovanje obsega lahko naslednje storitve:

 • Načrtovanje projektnih stroškov, priprava stroškovnika
 • Priprava finančnih smernic za projektne partnerje
 • Podpora pri finančnem monitoringu in kontrolingu
 • Podpora pri spremljanju finančnih tokov
 • Sodelovanje pri pripravi projektnih poročilih